Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2020
11/05/2020 03:12
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2020

 

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM

 
 
 


Số:  96 /TB-VCNXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội,  ngày 11 tháng 05 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ

 TRỰC THUỘC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2020

 

Triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển dụng trong năm 2020 để kiện toàn công tác cán bộ tại Thông báo số 192/TB-VNLNT ngày 05/5/2020 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Công nghệ xạ hiếm thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện năm 2020 như sau:

4.      Chỉ tiêu tuyển dụng:

Viện Công nghệ xạ hiếm tuyển dụng 05 viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Viện NLNTVN theo từng đơn vị cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị

Số lượng tuyển (chỉ tiêu)

1

Phòng Hành chính –Tổng hợp

03

2

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

01

3

Trung tâm Công nghệ Vật liệu và Bức xạ

01

Tổng

05

II. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng;

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp trong thời hạn không quá 06 tháng);

- 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4 x 6.

III. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

3. Có phiếu đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng.

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

7. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

8. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể:

Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển cụ thể cho từng vị trí xem chi tiết tại Website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam http://www.vinatom.gov.vn và trang thông tin điện tử của Viện Công nghệ xạ hiếm http://www.itrre.gov.vn.

Stt

Đơn vị

Vị trí cần tuyển

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Số lượng

1

Phòng Hành chính Tổng hợp

Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ

- Nữ dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc;

- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực.

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại        ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; hoặc tương đương;

- Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT; hoặc tương đương;

- Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc hoặc tốt nghiệp loại giỏi;

- Ngạch: Chuyên viên.

01

Chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ

- Nữ dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; hoặc tương đương;

 - Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT; hoặc tương đương;

- Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc hoặc tốt nghiệp loại giỏi;

- Ngạch: Chuyên viên.

01

Chuyên viên phụ trách quản trị khu vực Phùng

- Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc;

- Tốt nghiệp Đại học loại Trung bình khá trở lên.

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; hoặc tương đương;

 - Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT; hoặc tương đương;

- Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc hoặc tốt nghiệp loại giỏi;

- Ngạch: Chuyên viên.

01

2

Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học

Kế toán viên

- Nữ dưới 30 tuổi, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán và có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc;

- Tốt nghiệp Đại học loại trung bình khá trở lên, chuyên ngành Kế toán.

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; hoặc tương đương;

 - Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT; hoặc tương đương;

- Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc hoặc tốt nghiệp loại giỏi;

- Ngạch: Kế toán viên.

01

3

Trung tâm Công nghệ Vật liệu và Bức xạ

Nghiên cứu viên chuyên ngành công nghệ vật liệu

- Nam dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc;

- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành: Hóa vô cơ và công nghệ vật liệu

 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; hoặc tương đương;

 - Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT; hoặc tương đương;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc; tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Thạc sỹ trở lên.

- Chức danh: Nghiên cứu viên.

01

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

4.      Thời gian nhận hồ sơ:

+ Bắt đầu nhận hồ sơ kể từ ngày 05/5/2020.

+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ vào ngày 04/6/2020.

 2. Lệ phí dự tuyển:

            Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 400.000 đồng/người.

 (lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ dự tuyển).

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Viện Công nghệ xạ hiếm.

Số 48 – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.

ĐT: 024.37763895.

 

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Thời gian xét tuyển sẽ thông báo tại website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, http://www.vinatom.gov.vn và trang thông tin điện tử của Viện Công nghệ xạ hiếm, http://www.itrre.gov.vn.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng liên hệ với: Ông Trần Thế Định Phòng Hành chính Tổng hợp, Di động: 0908422712.

Trân trọng thông báo./.

 

 

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Nhuận


Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: upload/Phieu dang ky du tuyen.doc