Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2015
12/03/2015 06:41
Viện Công nghệ xạ hiếm (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) thông báo tổ chức tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện năm 2015

 

 

Viện Công nghệ xạ hiếm (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) thông báo tổ chức
tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện năm 2015, cụ thể như sau:

 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Tuyển dụng 8 viên chức cho các đơn vị thuộc Viện Công nghệ xạ hiếm theo từng đơn vị
và chuyên ngành sau:

- Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm: 01 chỉ tiêu

- Trung tâm Công nghệ vật liệu:                                              02 chỉ tiêu

- Trung tâm Công nghệ Nhiên liệu hạt nhân:                            02 chỉ tiêu

- Trung tâm Xử lý chất thải phóng xạ và Môi trường:                01 chỉ tiêu

- Trung tâm Công nghệ Chế biến quặng phóng xạ:                  01 chỉ tiêu

- Trung tâm Phân tích                                                            01 chỉ tiêu

2. Tuyển dụng 4 cán bộ chuyên môn cao trong các lĩnh vực sau:

- Công nghệ vật liệu :                                                            01 chỉ tiêu

- Công nghệ nhiên liệu hạt nhân  :                                         01 chỉ tiêu

- Công nghệ xử lý chất thải phóng xạ và xử lý MT:                  01 chỉ tiêu

- Công nghệ Chế biến quặng phóng xạ:                                 01 chỉ tiêu

 

II. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển (ghi rõ nguyện vọng, vị trí dự tuyển);

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng;

- Bản sao Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp trong thời hạn không quá 06 tháng);

- 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4 x 6.

 

III. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Tiêu chuẩn chung:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Nam dưới 30 tuổi đối với cán bộ nghiên cứu tại các đơn vị trực thuộc;

- Nam dưới 45 tuổi đối với cán bộ cán bộ chuyên môn cao;

- Đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan,
các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của từng ngạch viên chức;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành phạt tù, cải tạo
không giam giữ, quản chế, đang bị các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc
đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

            a) Đối với 8 chỉ tiêu cán bộ nghiên cứu tại các đơn vị trực thuộc:

 

Stt

Đơn vị

Vị trí cần tuyển

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Số lượng

1

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Đất hiếm

- Xử lý quặng đất hiếm và chế tạo vật liệu đất hiếm.

 

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hóa lý, Kỹ sư Luyện kim.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Tiến sỹ hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

01

 

2

Trung tâm Công nghệ Vật liệu

- Nghiên cứu tính chất cơ lý vật liệu lò phản ứng hạt nhân.

 

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ vật liệu, Hóa lý, Kỹ sư về điện hóa và ăn mòn.
- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Tiến sỹ hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

01

- Hóa nước

01

3

Trung tâm Công nghệ Nhiên liệu hạt nhân

- Tính toán nhiên liệu

- Tính toán mô phỏng

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Toán, Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý môi trường, Hóa lý.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Nam dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Tiến sỹ hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

02

4

Trung tâm Xử lý Chất thải phóng xạ và Môi trường

 

- Xử lý thải phóng xạ và xử lý môi trường

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hóa lý, Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường.
- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Tiến sỹ hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

01

5

Trung tâm Công nghệ Chế biến quặng phóng xạ

- Chế biến quặng phóng xạ.

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hóa Vô cơ, Hóa lý, Công nghệ hóa học.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Tiến sỹ hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

01

6

Trung tâm Phân tích

- Phân tích hóa học, hạt nhân.

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hóa lý, Phân tích.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng B trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có bằng Tiến sỹ hoặc đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

01

         

            b) Đối với 4 chỉ tiêu cán bộ chuyên môn cao:

 

Stt

Vị trí cần tuyển

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Số lượng

1

- Cán bộ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ vật liệu.

- Tiến sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Công nghệ vật liệu, Công nghệ hạt nhân, Điện hóa và ăn mòn, Hóa lý.
- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng C trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 45 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Có năng lực nghiên cứu độc lập hoặc phụ trách một nhóm nghiên cứu độc lập được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

01

 

2

- Cán bộ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ Nhiên liệu hạt nhân.

- Tiến sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Toán, Kỹ thuật hạt nhân.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng C trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 45 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Có năng lực nghiên cứu độc lập hoặc phụ trách một nhóm nghiên cứu độc lập được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

01

3

- Cán bộ chuyên môn cao trong lĩnh vực Xử lý thải phóng xạ và xử lý môi trường

- Tiến sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Xử lý môi trường, Vật lý hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường;
- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng C trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 45 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Có năng lực nghiên cứu độc lập hoặc phụ trách một nhóm nghiên cứu độc lập được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

01

4

- Cán bộ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ chế biến quặng phóng xạ

- Tiến sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Hóa Vô cơ, Hóa lý, Công nghệ hóa học.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học: Bằng C trở lên hoặc tương đương.

- Nam, dưới 45 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng công việc.
- Có năng lực nghiên cứu độc lập hoặc phụ trách một nhóm nghiên cứu độc lập được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

 

01

 

IV. Về chế độ:

            - Hưởng mức lương theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

            - Hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 70% (thực hiện theo Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg ngày
              15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

            - Hưởng phụ cấp độc hại theo quy định và các chế độ khác do Viện CNXH quy định.

            - Được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham dự các hội nghị, hội thảo
              khoa học trong và ngoài nước.

            - Tùy theo năng lực và trình độ chuyên môn có thể được bổ nhiệm vào vị trí phụ trách các
              Trung tâm nghiên cứu hoặc phụ trách các Nhóm ưu tiên thuộc lĩnh vực tuyển dụng.

 

V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian:

+ Bắt đầu nhận hồ sơ:                   15/03/2015

+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ: Thông báo sau.

 

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp về Phòng Hành chính -Tổ chức, Viện Công nghệ xạ hiếm

Địa chỉ: số 48 – đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043.7761329                Fax: 043.8350966

 

Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng:

 

- Qua ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức, Viện Công nghệ xạ hiếm.
Số điện thoại: 043.7761329. Số di động: 0904.550682. Email: dungcnxh@gmail.com.