Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ 2016-2017
14/09/2017 05:00
Ngày 14 tháng 08, tại Viện Công nghệ xạ hiếm đã diễn ra buổi báo cáo khoa học nghiệm thu chuyên đề thuộc đề tài cấp bộ “Ứng dụng phần mềm chuyên dụng FRAPCON và FRAPTRAN đánh giá trạng thái viên gốm nhiên liệu” do TS. Nguyễn Trọng Hùng làm chủ nhiệm. Buổi báo cáo nghiệm thu có mặt đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Công nghệ xạ hiếm cùng các thành viên tham gia đề tài.

 

Với 07 chuyên đề nghiệm thu, các báo cáo chuyên đề đã tổng quan về các phần mềm thẩm định an toàn nhiên liệu hạt nhân đang được sử dụng trên thế giới, các mô hình tính toán được sử dụng trong 02 phần mềm FRAPCON và FRAPTRAN. Ngoài ra, các chuyên đề cũng đã đánh giá và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, yếu tố phóng xạ, các tương tác cơ học, tương tác hóa học và hóa lý đến thanh nhiên liệu hạt nhân trong điều kiện vận hành của lò phản ứng hạt nhân. Tất cả các báo cáo chuyên đề đều do các cán bộ trẻ trong nhóm thực hiện đề tài báo cáo.

Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Thân Văn Liên làm Chủ tịch hội đồng, TS. Cao Hùng Thái là người phản biện cùng các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những nhận xét góp ý cho nhóm thực hiện đề tài để chỉnh sửa lại nội dung các chuyên đề. Trong đó, Hội đồng đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành đối với cán bộ trẻ trong nhóm thực hiện đề tài. Ngoài ra còn một số lỗi cần chỉnh sửa và thêm một số nội dung còn thiếu trong chuyên đề.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã thống nhất cho nghiệm thu 07 chuyên đề thuộc đề tài sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận của phản biện và Chủ tịch hội đồng.

            Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi báo cáo:

       ThS. Nguyễn Văn Tùng báo cáo Chuyên đề

Các thành viên Hội đồng góp ý cho bản báo cáo

 

                     Tổng hợp: Nguyễn Văn Tùng