Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
Công nhận hạt nhân là nguồn cung cấp Hydroge cacbon thấp
26/12/2020 02:27
EU công nhận hạt nhân là nguồn cung cấp năng lượng hydroge cacbon thấp

 Ủy ban châu Âu (EU) xác nhận hydrogen sản xuất từ ​​năng lượng hạt nhân là nguồn cung cấp năng lượng "carbon thấp", Paula Abreu Marques, người đứng đầu Đơn vị năng lượng tái tạo và chính sách CCS, Ban giám đốc năng lượng của Ủy ban châu Âu đã nói với Nghị viện châu Âu vào ngày 16 tháng 11.

Tòa nhà Ủy ban châu Âu ở Brussels (Ảnh: Pixabay)

Vào ngày 8 tháng 7, Ủy ban Châu Âu đã thông qua “Chiến lược hydrogen của EU”, trong đó đề xuất các cách mà năng lượng hydrogen có thể hỗ trợ quá trình giảm thiểu cacbon trong các ngành công nghiệp, giao thông, điện và xây dựng. Bản Chiến lược chỉ ra cách tiếp cận các khoản đầu tư, quy định, tạo dựng thị trường, nghiên cứu và đổi mới để thực hiện điều này.

          Theo bản Chiến lược, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, Ủy ban Châu Âu sẽ hỗ trợ lắp đặt máy điện phân hydro tái tạo có công suất ít nhất 6 GW ở EU, tạo ra trên 1 triệu tấn năng lượng hydrogen tái tạo. Từ năm 2025 đến năm 2030, cần có máy phát điện điện phân hydrogen tái tạo công suất ít nhất 40 GW tạo ra trên 10 triệu tấn hydrogen tái tạo. Từ năm 2030 đến năm 2050, công nghệ hydrogen tái tạo sẽ ổn định và sẽ được triển khai trên quy mô lớn rộng khắp tất cả các lĩnh vực kể cả lĩnh vực khó giảm thiểu phát thải cacbon.

          Ủy ban cho biết: "Hydro có thể cung cấp năng lượng cho cả các ngành không phù hợp với điện khí hóa và cung cấp nguồn dự trữ năng lượng để cân bằng với các dòng năng lượng tái tạo có tính biến động, nhưng điều này chỉ có thể đạt được khi có sự  phối hợp hành động giữa khu vực công và khu vực tư nhân". Ủy ban nói thêm: "Ưu tiên phát triển hydrogen tái tạo được tạo ra nhờ năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, trong giai đoạn ngắn hạn và trung hạn, thì cần các ngành cung cấp năng lượng hydrogen carbon thấp khác để giảm nhanh lượng khí thải phát sinh và hỗ trợ phát triển ổn định thị trường".

          Bản Chiến lược định nghĩa "hydrogen tái tạo" là "hydrogen được tạo ra thông qua quá trình điện phân nước (trong máy điện phân, chạy bằng điện) và nguồn điện này được cung cấp từ các nguồn năng lượng tái tạo. Nó nói "hydrogen carbon thấp" bao gồm hydrogen được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch có khả năng bắt giữ carbon và hydrogen được tạo ra từ điện. Việc sản xuất nhiên liệu hydrogen từ nguồn cung cấp nhiên liệu hydrogen cacbon thấp sẽ giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính so với các phương pháp sản xuất hydrogen hiên nay". Tuy nhiên, bản Chiến lược không đề cập cụ thể đến việc năng lượng hạt nhân là một trong số các nguồn cung cấp điện carbon thấp.

          Marques nói với Ủy ban Nghị viện Châu Âu về vấn đề môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm rằng: Ủy ban Châu Âu muốn bổ sung hydrogen cho hệ thống năng lượng tái tạo với cốt lõi là nguồn điện tái tạo.

          Bà nói thêm: “Một nguồn điện tái tạo có thể cung cấp điện cho quá trình điện phân, sau đó hydrogen được tạo ra sẽ được phân loại là hydrogen tái tạo. "Nếu bạn có máy điện phân được kết nối với các nhà máy điện hạt nhân, thì nhà máy điện hạt nhân đó sẽ được phân loại là nguồn cung cấp hydrogen cacbon thấp."

          MEP Joëlle Mélin một người Pháp được Euractiv (Cổng thông tin và bình luận về các vấn đề liên quan của EU) trích dẫn nói. "Tôi ngạc nhiên bởi vì hydrogen tạo ra từ năng lượng hạt nhân mà lại không được đề cập đến [trong chiến lược]", "Năng lượng tái tạo sẽ không cung cấp đủ nhu cầu tiêu thụ điện. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần đi xa hơn nữa trong việc xác định rõ nguồn hydro sạch."