Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
Hệ thống thiết bị khoa học tại Viện Công nghệ xạ hiếm
25/06/2021 02:00
Hệ thống thiết bị khoa học, cơ sở vật chất tiên tiến của Viện Công nghệ Xạ hiếm trong công tác phục vụ nghiên cứu, triển khai công nghệ

 

Thiết bị ICP - QQQ - 8900


Thiết bị GC - 8890


Thiết bị SEM/EDS


Kho lưu giữ chất thải phóng xạ