Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
Khoa học công nghệ » Đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CƠ SỞ NĂM 2022 NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CƠ SỞ NĂM 2022 13/12/2022 07:16
Nghiệm thu Đề tài cơ sở năm 2022 của Viện Công nghệ xạ hiếm
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ 2016-2017 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ 2016-2017 14/09/2017 05:00
Ngày 14 tháng 08, tại Viện Công nghệ xạ hiếm đã diễn ra buổi báo cáo khoa học nghiệm thu chuyên đề thuộc đề tài cấp bộ “Ứng dụng phần mềm chuyên dụng FRAPCON và FRAPTRAN đánh giá trạng thái viên gốm nhiên liệu” do TS. Nguyễn Trọng Hùng làm chủ nhiệm. Buổi báo cáo nghiệm thu có mặt đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Công nghệ xạ hiếm cùng các thành viên tham gia đề tài.
ANNUAL REPORT: Nghiên cứu hoàn thiện quá trình tách định lượng F trong một số mẫu rắn và mẫu lỏng (sản phẩm của công nghệ chế tạo nhiên liệu UO2) bằng phương pháp nhiệt thủy phân ANNUAL REPORT: Nghiên cứu hoàn thiện quá trình tách định lượng F trong một số mẫu rắn và mẫu lỏng (sản phẩm của công nghệ chế tạo nhiên liệu UO2) bằng phương pháp nhiệt thủy phân 30/03/2012 04:46
ANNUAL REPORT: Nghiên cứu hoàn thiện quá trình tách định lượng F trong một số mẫu rắn và mẫu lỏng (sản phẩm của công nghệ chế tạo nhiên liệu UO2) bằng phương pháp nhiệt thủy phân
Danh mục đề tài, dự án, nhiệm vụ các cấp năm 2011 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Danh mục đề tài, dự án, nhiệm vụ các cấp năm 2011 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 20/01/2012 12:40
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ - MÔI TRƯỜNG – TCĐLCL- NĂM 2011 CỦA VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM