Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
Khoa học công nghệ » Bài báo
Nghiên cứu xác định Zr và Hf trong Zr kim loại xốp bằng phương pháp huỳnh quang tia X Nghiên cứu xác định Zr và Hf trong Zr kim loại xốp bằng phương pháp huỳnh quang tia X 02/05/2012 04:16
Trong bài báo này chúng tôi sử dụng phương pháp tia X để xác định đồng thời Zr và Hf trong zirconi kim loại. Ta có thể xác định chính xác nồng độ của Hf và Zr dựa vào việc xây dựng đường chuẩn. Tỷ lệ hàm lượng Zr/Hf nằm trong khoảng từ 100 đến 1000 lần. Kết quả của phép phân tích phù hợp với kết quả phân tích bằng phương pháp ICP-MS và chuẩn độ.