Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM 2019
20/12/2019 04:43
VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 .

 

Ngày 12/12/2019, Viện Công nghệ xạ hiếm (Viện CNXH) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết có: ông Trần Chí Thành – Viện trưởng Viện NLNTVN, ông Phạm Quang Minh – Phó Viện trưởng Viện NLNTVN kiêm Trưởng ban KH&QLKH, bà Trần Thanh Hà - Chánh Văn phòng Viện NLNTVN, ông Bùi Đăng Hạnh – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban HTQT, bà Nguyễn Thị Định – Phó Trưởng ban KH&QLKH và đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Viện NLNTVN, cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện CNXH.

Các đại biểu và cán bộ Viện tham dự Hội nghị

Thay mặt Ban Giám đốc, ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó Viện trưởng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Viện CNXH, cụ thể như sau:

1. Về Tổng kết các hoạt động năm 2019:

Năm 2019, Viện CNXH đã thực hiện theo Quyết định số 3176/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê quyệt phương án tự chủ của Viện CNXH thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần (12,1%) chi thường xuyên giai đoạn 2018-2020.

Viện CNXH tiếp tục duy trì một số nhóm nghiên cứu đã được đầu tư phục vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử: Chế biến quặng urani, quặng đất hiếm; Nhiên vật liệu hạt nhân và một số nghiên cứu về xử lý môi trường. Đồng thời, tập trung cho các hoạt động nghiên cứu triển khai với sở trường nghiên cứu là lĩnh vực công nghệ hóa học. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ứng dụng gắn với thị trường, đưa sản phẩm khoa học công nghệ của Viện đến với doanh nghiệp cần có thời gian chuẩn bị và đặc biệt cần có sự hăng hái nỗ lực vươn lên hơn nữa của lớp cán bộ trẻ với sự hỗ trợ của các cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ và nhiều kinh nghiệm.

Thực hiện chỉ đạo của Viện NLNTVN, Viện đã xây dựng Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện trong giai đoạn sắp tới theo hướng sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả và đã trình cấp trên xem xét, phê duyệt. Theo Dự thảo mới, Viện có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực công nghệ hóa học như: Hóa học bức xạ, hóa học phóng xạ và các nguyên tố hiếm; Xử lý và quản lý chất thải phóng xạ; Xử lý môi trường; Chế biến quặng kim loại và phi kim loại và các lĩnh vực có liên quan phục vụ các ngành kinh tế - xã hội, ứng dụng năng lượng nguyên tử; Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử; Đào tạo nguồn nhân lực; Dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.

Số cán bộ nghiên cứu trẻ là lực lượng kế cận luôn được quan tâm đào tạo chuyên môn, kỹ năng trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện cũng như đào tạo cán bộ nguồn cho công tác quản lý, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch thực hiện tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, quản lý, tác nghiệp là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Năm 2019, Viện CNXH đã thực hiện tốt và vượt mức các nhiệm vụ được cấp trên giao. Viện có đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình, đủ khả năng đảm nhận các nhiệm vụ được giao.  

2. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Thực hiện tốt kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2020 đã được cấp trên phê duyệt.

- Tiếp tục xây dựng các hướng phát triển đáp ứng yêu cầu mới, phục vụ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân của Viện NLNTVN.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án tự chủ theo Quyết định số 3176/QĐ-BKHCN ngày 22/10/2018 của Bộ KH&CN về việc Phê quyệt phương án tự chủ của Viện CNXH thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần (12,1%) chi thường xuyên giai đoạn 2018-2020.

- Xây dựng kế hoạch KHCN 2021: Trình Viện NLNTVN xem xét, phê duyệt các định hướng chuyên môn mới để có thể triển khai ngắn hạn và dài hạn. Xây dựng khung nghiên cứu và từng đề tài cụ thể, cơ sở vật chất cho từng định hướng nghiên cứu; Tiếp tục chuẩn bị và đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp liên quan đến định hướng phát triển mới của Viện.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ nhằm nâng cao trình độ mọi mặt về chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ; có kế hoạch cụ thể sử dụng hiệu quả cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, đặc biệt cán bộ làm việc theo Nghị định 40.

- Công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ xạ hiếm mới và rà soát và điều chỉnh chức năng các đơn vị trực thuộc Viện cho phù hợp; Thực hiện từng bước kiện toàn công tác rà soát, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc và sắp xếp lại cán bộ để phát huy sở trường, ổn định tổ chức Viện;

- Công tác quản lý: Xây dựng Dự thảo và ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ đáp ứng nhu cầu, tình hình mới sau khi được Lãnh đạo Viện NLNTVN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện; Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hoạt động triển khai một cách có hiệu quả, đảm bảo an toàn môi trường và kỷ luật lao động.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật: Đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ổn định - đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo an toàn cho môi trường và phát triển bền vững.

- Tiếp tục duy trì xây dựng văn hóa công sở, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, kết hợp nghiên cứu và đào tạo. Nâng cao công tác quản lý lao động, tăng cường ý thức sáng tạo,...

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết, Hội nghị đã nghe một số tham luận của cán bộ. Các ý kiến về cơ bản nhất trí cao với bản báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2019. Tuy nhiên, trong báo cáo chưa nêu cụ thể những khó khăn gặp phải trong việc thực hiện tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP để đưa ra định hướng, giải pháp cho năm tới; đề nghị Viện cần kiểm soát tốt hơn các hoạt động nghiên cứu, triển khai phải đảm bảo vấn đề môi trường, phát triển bền vững và cần đưa ra phương pháp cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếng Anh, nhất là cán bộ trẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Chí Thành Viện trưởng Viện NLNTVN đã đánh giá cao nỗ lực của Viện trong năm 2019, Viện NLNTVN luôn ủng hộ hoạt động của Viện CNXH để Viện phát triển: Trong năm 2019, về hoạt động khoa học giữ ở mức vừa phải, mặt ứng dụng cần cố gắng hơn. Viện trưởng đã biểu dương sự cố gắng của Viện trong việc chủ trì Tiểu ban E tại Hội nghị Khoa học công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 tại Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh và đánh giá cao sự cố gắng của Trung tâm Triển khai công nghệ trong hoạt động triển khai.

Viện trưởng Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu chỉ đạo

Ngoài ra, Viện trưởng Trần Chí Thành cũng đề nghị Viện CNXH nên đưa ra các giải pháp thực hiện Nghị định 54/2016/NĐ-CP để tạo động lực cho cán bộ làm việc, cần lưu ý đến vấn đề môi trường, cảnh quan khi thực hiện những hoạt động nghiên cứu, triển khai tại Phùng, đảm bảo sự phát triển bền vững của Viện.

Viện trưởng Trần Chí Thành trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích nổi bật của Viện CNXH năm 2019

Viện trưởng Hoàng Nhuận trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích nổi bật của Viện CNXH năm 2019


Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Hoàng Nhuận – Viện trưởng thay mặt Viện CNXH đã tổng kết các ý kiến đóng góp, chân thành cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo Viện NLNTVN, sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị chức năng trong Viện NLNTVN và Bộ KH&CN một cách kịp thời, sâu sát cũng như đóng góp của viên chức và người lao động đã đóng góp tích cực trong hoạt động KHCN cũng như các mặt hoạt động khác của Viện CNXH năm 2019 và mong rằng trong năm 2020 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa; đồng thời cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Viện tạo sự kết hợp tốt hơn giữa các đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được giao ngay trong những tháng đầu năm 2020, qua đó thể hiện sự quyết tâm và đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Viện.

Việc tồn đọng theo các cơ chế, quy định trước đây (ngay cả khi thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP) vẫn còn nhiều bất cập trong việc định danh và bố trí cán bộ chồng chéo, mang tính hình thức, chưa thực chất hiệu quả và nhiều phát sinh bất ổn trong nghiên cứu khoa học cũng như các công tác nghiên cứu triển khai khác. Ngoài việc cần từng bước dần tháo gỡ các hạn chế, tồn đọng nêu trên, trong thời gian tới, Viện CNXH cần tập trung trong việc sử dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trẻ, tích cực- năng động theo định hướng mới, kết hợp với tận dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lâu năm, nhiều kinh nghiệm và cán bộ nghiên cứu làm việc theo Nghị định số 40/2014/NĐ-CP. Viện CNXH cần tăng cường tập trung thảo luận, đề ra các quy chế, quy định để phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ này để có thể đóng góp, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho Viện về các định hướng nghiên cứu, đào tạo lớp cán bộ nghiên cứu khoa học và quản lý kế cận.

Thời gian tới, bước đầu tuy còn nhiều thách thức nhưng cũng không ít thuận lợi đối với Viện CNXH nếu chúng ta tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực hăng say tìm tòi nghiên cứu, chung sức đưa Viện phát triển ở vị thế và tầm cao mới; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, an khang và thịnh vượng tới các đại biểu, toàn thể viên chức và người lao động Viện CNXH.

Viện Công nghệ xạ hiếm