Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
Thông báo
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2023 KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2023 17/01/2024 09:20
Viện Công nghệ xạ hiếm thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2023 như sau:
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÒNG 1 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÒNG 1 14/11/2023 09:00
Viện Công nghệ xạ hiếm thông báo kết quả phiếu dự tuyển vòng 1 năm 2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 25/08/2023 07:44
thông báo tuyển dụng
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 04/01/2022 08:29
Thông báo kết quả Tuyển dụng Viện Công nghệ xạ hiếm
KẾT QUẢ DỰ TUYỂN VÒNG 1 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI VIỆN CNXH KẾT QUẢ DỰ TUYỂN VÒNG 1 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI VIỆN CNXH 25/11/2021 03:09
Thông báo kết quả dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Công nghệ xạ hiếm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2021 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2021 21/10/2021 07:57
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2021
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2020 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2020 11/05/2020 03:12
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 08/05/2020 03:44
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC 2016 THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC 2016 16/12/2016 01:30
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2016
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN 2015 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN 2015 25/01/2016 03:12
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN 2015
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2015 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2015 07/09/2015 07:19
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu phát triển của Viện. Bên cạnh đó, chính phủ đã có Quyết định số 45/QĐ-Ttg ngày 15/8/2014 về phụ cấp ưu đãi đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2015 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2015 12/03/2015 06:41
Viện Công nghệ xạ hiếm (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) thông báo tổ chức tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện năm 2015
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2014 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2014 21/10/2014 04:48
Viện Công nghệ xạ hiếm (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) thông báo tổ chức tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện năm 2014
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2013 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM NĂM 2013 02/06/2014 03:22
Viện Công nghệ xạ hiếm (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) thông báo tổ chức tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện năm 2014
Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ  ngành năng lượng nguyên tử lần thứ ba Thông báo số 1 Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ ba 21/05/2014 03:06
Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ ba
Trang 1/2 1 2 Tiep Cuoi