Đang Tải Dữ Liệu....
game java tai vo lam tai youtube Tubemate
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN VII
08/10/2022 04:08
Viện Công nghệ xạ hiếm tham gia Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII

Viện Công nghệ xạ hiếm tham gia Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ
ngành năng lượng nguyên tử lần thứ VII

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân (KH&CNHN) cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử (NLNT) được tổ chức hai năm 1 lần, là sự kiện quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng của ngành NLNT Việt Nam. Hội nghị là nơi trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm cũng như sự hợp tác nghiên cứu giữa các cán bộ trẻ thuộc các đơn vị trong và ngoài Viện NLNTVN nhằm xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu cần thiết, góp phần xây dựng đội ngũ nghiên cứu trẻ trong ngành năng lượng hạt nhân ngày càng vững mạnh.

Hội nghị được tổ chức từ ngày 06 – 07/10/2022, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân (140 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Về phía Viện Công nghệ xạ hiếm, tham gia Hội nghị lần này có hơn 20 đại biểu là các cán bộ nghiên cứu khoa học tại các đơn vị, đem đến 8 bài báo cáo (trong đó có 4 bài báo cáo trình bày (oral presentation) và 4 bài báo cáo dán bảng (Poster)). Các báo cáo tại Hội nghị thể hiện các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp và các nghiên cứu độc lập khác chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn của Viện Công nghệ xạ hiếm như ứng dụng nguyên tố hiếm, tổng hợp vật liệu tiên tiến, các hợp chất cơ kim….

Hội nghị KH&CNHN cán bộ trẻ ngành NLNT lần thứ VII là một sự kiện khoa học quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử của đất nước trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thúc đẩy khoa học công nghệ, ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình.
         Một số hình ảnh cán bộ tham gia hội nghị:


Cán bộ Viện CNXH nhận giải C cho báo cáo tham dự


Cán bộ Viện CNXH báo cáo tại Hội nghị 

Cán bộ Viện CNXH trình bày báo cáo poster tại Hội nghị

               

        Một số sản phẩm của Viện CNXH mang đến trưng bày tại Hội nghị